Krijg zicht op het psychosociaal welzijn
van je mensen

Het is geen geheim dat veerkrachtige medewerkers beter functioneren. Maar hoe meet je het welzijn van je mensen? Bij Kolossaal maken we gebruik van de Werkmeter van Workitects, een survey die de basis vormt voor een doordacht actieplan. Met dit instrument brengen we psychosociale risico’s in kaart en detecteren we structuurproblemen. We gaan vervolgens co-creatief met de inzichten aan de slag om tot een werkbare organisatiecultuur te komen. Reken op praktische handvaten voor een beter welbevinden op de werkvloer.

Werkmeter: analyse van welzijn op het werk

Werkmeter is een gevalideerd instrument dat door Workitects is ontwikkeld. Met de medewerkersbevraging focussen we ons op jobinhoud en organisatiestructuur. Beide bepalen hoe iemand zich op het werk voelt en hoe goed zij of hij in staat is om dat werk uit te voeren. Je krijgt o.a. inzicht in het stressniveau, de mate van tevredenheid, de betrokkenheid en collegialiteit. Na de bevraging ontvang je een uitgebreide analyse waarmee we verder aan de slag gaan.

Betrokken medewerkers voor een performante organisatie

Betrokken medewerkers denken klantgericht, zijn flexibel en tonen een grote collegialiteit. Daarom zetten organisaties in op teamontwikkeling en de coachende vaardigheden van leidinggevenden. Belangrijke focuspunten daarbij zijn: gedeeld leiderschap, oog voor leerkansen, zelforganisatie en eigenaarschap.

Toch zien we zaken als een hoog ziekteverzuim of regelmatige communicatieproblemen vaak terugkeren. Door de link bloot te leggen tussen de organisatiestructuur en werkbeleving, bieden wij een antwoord op die problematiek.

✔️ Wetenschappelijk onderbouwd
✔️ + 10 jaar praktijkervaring
✔️ Volwaardige meting van psychosociale risico’s
✔️ Concrete verbeteracties naar werkbaarheid toe
✔️ Gewaarborgde anonimiteit voor de deelnemers

Download onze brochure

Wil je meer informatie over ons aanbod en onze werkwijze?
Download dan onze brochure. We gaan er o.a. dieper in op:

  • De methodieken die we gebruiken
  • De 8 bouwstenen waarop we ons baseren
  • Het belang van intervisie
  • Kwaliteitsbewaking als gedeelde verantwoordelijkheid