Kolossaal

Door onze talenten te bundelen en te werken vanuit een sterke netwerkorganisatie waarin samenwerken en complementariteit centraal staan,
zijn we in staat om een antwoord te bieden op de uitdagingen die organisaties ons voorleggen.
Ontdek hieronder wie we zijn en hoe wij kijken naar het ontwerpen van organisaties.

Gui Boven

Organisatiearchitect
Expert in leiderschap en IAO

gui@kolossaal.be

Al meer dan dertig jaar begeleidt Gui veranderingsprocessen en leiderschapstrajecten. Hij doet dit op een betrokken en inspirerende manier waarbij hij telkens opnieuw wetenschappelijke inzichten verbindt met praktijkgerichte uitdagingen. Hij gebruikt zijn ‘skills’, ervaring en passie om echt het verschil te maken voor leidinggevenden en medewerkers.

Anne Appeltans-Janssen

Organisatiearchitect
Expert in leiderschap en verbindende communicatie

anne@kolossaal.be

Tijdens een uitvoerend politiek mandaat in een lokaal bestuur had Anne al snel door dat ze eigenlijk aan de verkeerde kant van de tafel zat. Ze voelde de verbinding met de organisatie achter het lokaal bestuur en wisselde dus van koers. Sinds 2018 begeleidt ze organisaties bij veranderprocessen, in leiderschap en bij verbindende communicatie. Haar interesse en zorg voor mensen zet ze op die manier sterk in. 

Leiderschap & teamontwikkeling

We zijn ervan overtuigd dat leiderschap, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling deel uitmaken van eenzelfde systeem en moeilijk uit elkaar kunnen worden getrokken. Verbindende communicatie maakt dat verandering snel gedragen wordt door de volledige organisatie.       

Klanttevredenheid staat centraal

Vanuit een sterke achtergrond en ervaring in die thema’s passen we in onze eigen samenwerking toe wat we andere organisaties aanraden: anders arbeid organiseren met het doel de klant centraal te stellen en de productiviteit en het geluk van werknemers te verhogen.    

Lerende
organisatie

We beschouwen ons eigen organisatiemodel als een lerend ecosysteem waar we intervisie, spiegelen, verbindend communiceren, … als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen.      

Organisaties met een scherpe visie creëren meerwaarde(n).

We leggen de focus om samen met u de strategie te ontwikkelen om de: 

 • visie op de toekomst scherp te krijgen
 • de organisatiestrategie te ontwikkelen
 • een duurzame, effectieve en efficiënte innovatieve arbeidsorganisatie vorm te geven
 • de medewerkers eigenaarschap te laten opnemen
 • het gedeeld leiderschap ingang te laten vinden 
 • de meerwaardecreatie voor de samenleving, de medewerkers én de eigenaars zichtbaar te maken

Heel wat bedrijven en organisaties worden vandaag geconfronteerd met hardnekkige problemen. Wanneer u één van de volgende signalen herkent, is het tijd om actie te ondernemen. 

 • medewerkers met burn-out en bore-out
 • conflicten die de sfeer verzuren
 • wij-zij denken
 • leidinggevenden die hun mensen niet gemotiveerd krijgen
 • absentie en ziekteverzuim
 • stroef lopende bedrijfsprocessen
 • te laag rendement
 • klagende medewerkers
 • communicatie die haar doel mist

 

Het meest recente rapport van SERV rond werkdruk geeft aan dat de werkdruk gevoelig omhoog gaat in zowat alle sectoren. Je kan hierover meer lezen op deze pagina van hun website, of het rapport hier rechtstreeks downloaden.

Gaat uw bedrijf door woelig water? Wordt u met hardnekkige verstoringen die uw organisatie of  bedrijf uit koers brengen? Haken mensen aan boord van uw organisatie af? Vindt u geen nieuwe matrozen voor uw schip? Kent u de achterliggende oorzaken van dit zichtbaar gedrag? Wilt u deze oorzaken wegnemen?

Samen met u gaan we aan de slag in uw onderneming of organisatie zodat deze opnieuw wendbaar en aantrekkelijk wordt.