Innovatieve organisatiearchitectuur

Wie met Kolossaal samenwerkt, mag vertrouwen op wetenschappelijk onderbouwd advies en jarenlange praktijkervaring. Doordat we in een netwerkverband samenwerken, hebben we voor elk domein de aangewezen deskundige. Met die expertise bouwen we samen met onze klanten aan een werkbare,wendbare en klantgerichte organisatiestructuur. Dat doen we via mentoring, begeleiding bij transformatie, workshops en trainingen, psychosociale risicoanalyse, leiderschaps- en teamontwikkeling.

Gui Boven: werkt strategisch met mensen

Gui Boven is de bezieler van Kolossaal. Nadat hij zelf 30 jaar mee vormgaf aan organisaties in diverse leidinggevende functies, startte hij als zelfstandig organisatiearchitect. De masterclass ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ aan Antwerp Management School gaf hem de kapstok waaraan hij zijn eigen ervaringen kon ophangen. Intussen ondersteunde hij al heel wat organisaties op weg naar een innovatieve en toekomstbestendige structuur.

Leidinggevenden hebben het doorgaans goed voor met hun mensen, maar ze zitten gevangen in een structuur waar ze zich niet altijd bewust van zijn. Ik laat hun zien wat die structuur met hen doet en wat de impact ervan is op bedrijfscultuur en op het gedrag van medewerkers. Dat inzicht kan het verschil maken om te durven afstappen van het klassieke organisatiemodel.

Gui Boven

Ik ben trots op de projecten waaraan ik mocht werken: het ontwikkelen van wendbare en lerende arbeidsorganisaties, het introduceren van gedeeld leiderschap of het faciliteren van verandering in diverse sectoren zoals zorg, onderwijs en lokale besturen. Elke ervaring brengt inzicht en kennis die ik kan toetsen aan de wetenschappelijke inzichten. Het is fijn om deze kennis en ervaring te delen met ondernemers, CEO’s, directeurs en bestuurders, om samen te bouwen aan werkbaarheid voor werknemers én werkgevers.

Gui Boven

Impact door mensen, voor mensen

Wat we bereiken hangt af van de inzet van onze mensen. En de mate waarin mensen zich voor ons inzetten hangt af van wat wij voor hen betekenen. Daarom willen wij maximaal van betekenis zijn in het leven van elke medewerker. Door hen te betrekken, te ondersteunen en te stimuleren om eigenaarschap te tonen.

Impact door mensen, voor mensen

Wat we bereiken hangt af van de inzet van onze mensen. En de mate waarin mensen zich voor ons inzetten hangt af van wat wij voor hen betekenen. Daarom willen wij maximaal van betekenis zijn in het leven van elke medewerker. Door hen te betrekken, te ondersteunen en te stimuleren om eigenaarschap te tonen.

Ik ben trots op de projecten waaraan ik mocht werken: het ontwikkelen van wendbare en lerende arbeidsorganisaties, het introduceren van gedeeld leiderschap of het faciliteren van verandering in diverse sectoren zoals zorg, onderwijs en lokale besturen. Elke ervaring brengt inzicht en kennis die ik kan toetsen aan de wetenschappelijke inzichten. Het is fijn om deze kennis en ervaring te delen met ondernemers, CEO’s, directeurs en bestuurders, om samen te bouwen aan werkbaarheid voor werknemers én werkgevers.

Gui Boven

Open zee, koers naar de toekomst

Ik ben gelukkig getrouwd, vader en trotse opa van twee kleinkinderen. Als ik niet werk, vind je me op mijn zeilboot in Zeeland, Noordzee en Noord-Brabant. Daar neem ik graag directieleden en leidinggevenden mee naartoe voor intervisies. Ik kan me geen betere omgeving voor reflectie en diepgaande gesprekken inbeelden dan de open zee.”