Privacy Policy

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en websitebezoekers van essentieel belang is. Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Kolossaal. Kolossaal is dienstverlening die wordt ontwikkeld door Organisatie-Atelier Boven & Morbée Comm.V.. Dit beleid wordt toegepast in verband met de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website aangeboden door onszelf, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het hierna beschreven doel.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij uw contactaanvraag via deze website zullen er van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte opvolging van de correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op marketing- en communicatiedoeleinden voor  Organisatie-Atelier Boven & Morbée Comm.V. de diensten van Kolossaal te kunnen aanbieden. Deze persoonsgegevens laten ons toe gevolg te geven aan uw contactaanvraag, demo-aanvraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg, telefonische weg en informatiebrochures via de post andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.