Een olifant in de kamer? Wij hebben dat graag!

1+1=3

Kolossaal is opgezet om u te faciliteren in het bouwen van een duurzame arbeidsorganisatie. We zetten mee de architectuur uit van wendbare, lerende organisatievormen die werkbaar zijn voor medewerkers en werkgevers. 

Je contacteert ons als u o.a. met volgende vragen zit:

  • Is onze organisatie nog in staat om in te spelen op de noden en de verwachtingen van onze doelgroepen? 
  • Staat er een belangrijke personeelswissel voor de deur?
  • Hoe krijgen we de werkdruk omlaag zodat de motivatie kan groeien?
  • Met welke tools kunnen we de samenwerking binnen en tussen teams ondersteunen? 
  • Kunnen onze informatie- en communicatiestromen beter?
  • Welke tijdswinsten kunnen we boeken door onze overleg- en kennisstructuren anders te organiseren?
  • Hoe bouwen we aan een psychologische veilig klimaat in onze organisatie?
  • Welke activiteiten kunnen we ontwikkelen om écht aan de slag te gaan met de psychosociale risicoanalyses?
We hebben ons zo georganiseerd dat we in een netwerkorganisatie functioneren. We doen beroep op experten in een aantal van deze domeinen en staan samen met hen garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Daarnaast vinden we het belangrijk om in co-creatie de transformatie met u uit te zetten én u in staat te stellen de vaardigheden te ontwikkelen om dit in de toekomst zelf aan te pakken.

Onze rol 

  • de olifant in de kamer te benoemen, zaken uit te spreken die voor medewerkers en leidinggevenden niet evident zijn of waarvan ze zich niet bewust zijn. Op die manier houden we steeds een spiegel voor, steeds respectvol.
  • zoals de olifant en zijn kudde zetten we vanuit gelijkwaardigheid en respect leiderschap in en plaatsen we het belang van de organisatiedoelen voorop. 

Wilt u bruikbare tips ontvangen?

Ontdek wie u al voor ging ...