Een innovatieve kijk op je organisatie

Ben je overtuigd dat een andere kijk op arbeidsorganisatie, samenwerking en leiderschap jouw werking kan versterken? Ben je geëngageerd om de handen uit te mouwen te steken en verandering te omarmen? Dan helpt team Kolossaal je graag op weg. Reken op een passende aanpak voor je specifieke vragen en noden. We starten een co-creatie, waarin jouw situatie centraal staat.

Begeleiding.
Mentoring.
Coaching.

Geen organisatie is dezelfde. Bijgevolg is onze begeleiding altijd maatwerk. Alles begint bij een intakegesprek. Co-creatie is de norm. Hieronder vind je een greep uit onze methodieken:

  • Bepalen van het leiderschaps-DNA binnen de organisatie
  • (Her)ontwerp van organisatiestructuur en overlegstructuur
  • Vergroten van de wendbaarheid van de organisatie vanuit klantperspectief en werkbaarheid
  • Organiseren van zelforganiserende teams
  • Mentoring en coaching van leidinggevenden
  • Intervisie en werken aan verbindende communicatie

Workshops en inspiratiesessies

Naast mentoring bieden we korte ondersteuningstrajecten en workshops aan. Het doel? Quick wins in beeld brengen en teams snel in de actiemodus brengen. Doen is immers de beste manier van denken. Volg ons naar deze pagina en bekijk welke workshops we met jouw team kunnen organiseren of ga mee met Gui op tweedaagse zeiltocht (Haringvliet en Hollands Diep) en zet de wind in je leiderschapskwaliteiten.

Welzijnsbevraging en actieplan

Aan de hand van de Werkmeter, de actiegerichte survey van Workitects, polsen we hoe het gesteld is met het psychosociaal welzijn van je medewerkers. Je krijgt een betrouwbaar zicht op o.a. de werkdruk, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers en op de structurele risico’s voor stress op het werk. We gaan ook interactief in dialoog met je medewerkers om beter te begrijpen wat er achter de cijfers speelt. Vanuit deze analyse bouwen we een actieplan op om het welbevinden van je mensen te vergroten.

Transitiemanagement

Als je organisatie tijdelijk zonder algemeen directeur komt te zitten, kan het een opportuniteit zijn om deze niet onmiddellijk door een ‘stoelbezetter’ te vervangen. Een transitiemanager van Kolossaal werkt samen met de overige directieleden toekomstgerichte beleidslijnen uit en versterkt je organisatiestructuur door in te zetten op gedeeld leiderschap. Ook om transities succesvol te begeleiden, biedt de frisse blik van een tijdelijke externe manager een absolute meerwaarde.

Open trainingen

Onze open trainingen zijn een goed vertrekpunt om inzichten te verwerven en je huidige werking in vraag te stellen. Door even stil te staan bij je organisatiestructuur en vanuit een adelaarspositie naar je organisatie te kijken, krijg je nieuwe inzichten die leiden tot een meer flexibele, adaptieve en veerkrachtige organisatie.

Download onze brochure

Wil je meer informatie over ons aanbod en onze werkwijze?
Download dan onze brochure. We gaan er o.a. dieper in op:

  • De methodieken die we gebruiken
  • De 8 bouwstenen waarop we ons baseren
  • Het belang van intervisie
  • Kwaliteitsbewaking als gedeelde verantwoordelijkheid