Transitiemanagement:
neem externe kennis in huis

Valt de algemeen directeur weg voor onbepaalde tijd? Of heb je specifieke expertise en daadkracht nodig om een veranderingsproject door te voeren? Dan kan een transitiemanager van Kolossaal je tijdelijk inhouse ondersteunen. Keer zo een ‘probleem’ om in een meerwaarde. Want een transitiemanager creëert hét momentum om je organisatiestructuur met een innovatieve blik te bekijken. 

Een ander paar ogen, een nieuw perspectief

Tover een ‘lege directiestoel’ om tot een opportuniteit. Maak van de gelegenheid gebruik om samen met de andere leidinggevenden met een frisse blik naar de toekomst te kijken.

✔️ Naast transitiemanager ook coach en mentor
✔️ Focus op wendbaarheid en werkbaar werk
✔️ Introductie van gedeeld leiderschap
✔️ Aandacht voor teamontwikkeling

Transitiemanagement: creëer een draagvlak

Een transitie kan weerstand oproepen bij je medewerkers. Daarom is het cruciaal om een draagvlak te creëren als je een veranderingsproject tot een succesvol einde wil brengen. En een verandering die gedragen wordt, vraagt om dialoog en co-creatie van bij het begin. Om de slaagkans te garanderen, kan het waardevol zijn om tijdelijk een transitiemanager in huis te nemen. Onze transitiemanager helpt je om je team in de juiste richting te bewegen.

 

  • Door in gesprek te gaan en een luisterend oor te bieden voor hun weerstand.
  • Door hen van bij het begin te betrekken en te laten meedenken.
  • Door te experimenteren en te focussen op het leerproces.
  • Door weerstand om te buigen naar een meerwaarde voor de veranderbeweging.

Download onze brochure

Wil je meer informatie over ons aanbod en onze werkwijze?
Download dan onze brochure. We gaan er o.a. dieper in op:

  • De methodieken die we gebruiken
  • De 8 bouwstenen waarop we ons baseren
  • Het belang van intervisie
  • Kwaliteitsbewaking als gedeelde verantwoordelijkheid