Visie ontwikkelen

Een visie helpt om focus te houden en om prioriteiten te leggen. En dus ook om te kiezen wat je niet meer gaat doen. Kolossaal helpt organisaties om een sterke en gedragen visie te ontwikkelen.

Een sterke visie ontwikkelen

Regelmatig horen we in de workshops die we begeleiden “Ah, alles start eigenlijk bij visie dus?”. We kunnen het niet meer dan eens zijn met dat inzicht. De organisatievisie vertelt waar je als organisatie naartoe gaat, wat de richting is en waar de ambities liggen. 

 

Vandaag de dag komt er enorm veel af op organisaties in de dienstverlenende sector. De eisen van de wetgever worden alsmaar groter en strenger, de vragen van de klant worden complexer en de nood aan werkbaar werk in de organisatie is meer aanwezig dan ooit.

 

Daarom dus is het nodig om regelmatig nodig om na te denken over de organisatievisie. En dit vanuit de vraag: klopt het nog wel wat we aan het doen zijn? Kloppen onze keuzes nog wel? En: waar is het nodig om bij te sturen? 

Hoe doen we dat dan?

  1. Door medewerkers te betrekken creëren we draagvlak

Door mensen uit heel de organisatie te betrekken zorgen we ervoor dat ze de visie op een actieve manier verkennen waardoor er verbondenheid ontstaat. Op die manier wordt het voor mensen duidelijk wat hun bijdrage kan zijn aan die visie. Dat heeft een rechtstreeks invloed op het gedrag van mensen, en dus op de organisatiecultuur.

Zo worden medewerkers in staat gesteld om te kunnen antwoorden op de visievragen over hun organisatie:

  • Waarom bestaan we? Wat is onze bestaansreden?
  • Wat is ons werk? Wat is onze kernopdracht?
  • Wat zijn onze waarden? Waar staan we voor?
  • Naar waar gaan we samen? Wat zijn onze ambities?
  • Hoe gaan we dan samenwerken met elkaar?

 

Het is  belangrijk dat iedereen in de organisatie weet waarbij hij/zij betrokken ‘moet’ zijn. Dat geeft hen en hun werk bestaansrecht. En dat zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk wordt wat zijn/haar eigen bijdrage is of kan zijn. We werken tegenwoordig immers niet meer voor de baas, maar wel voor onze klanten.

 

  1. Door een duidelijke kernopdracht te formuleren

De kernopdracht is eigenlijk het antwoord op de vraag: ‘Wat is onze bestaansreden?’. Het is belangrijk dat die zo helder wordt geformuleerd dat het voor alle betrokkenen en stakeholders van de organisatie zonneklaar is waar de prioriteiten liggen. Dit is een kapstok waar al het werk wordt aan opgehangen en het vormt een leidraad voor belangrijke keuzes.

Wat moeten we er ons concreet bij voostellen?

Kolossaal ondersteunt dienstverlenende organisatie bij het vormen en formuleren van een gedragen visie. Concreet wil dat zeggen:

Methodische werksessies gespreid over de hele organisatie – welke groepen concreet betrokken worden en in welke volgorden beslissen we samen met de verantwoordelijke(n) in de organisatie

Hier hanteren we methodieken als worldcafé, stellingenspellen, brainstormsessies, gesprekscarrousels, …

Vaak worden er twee ‘soorten’ groepen samengesteld: een werkgroep die de eerste oefening doet en dan een of meerdere klankbordgroepen die samengesteld word(t)(en) uit de brede organisatie.

Verwerking van het materiaal dat wordt ‘geoogst’ in de sessies – dit is optioneel, want uiteraard kan dit ook opgenomen worden in de organisatie zelf

Verwerking van het definitieve materiaal in tekst en/of presentatiemateriaal – dit is ook optioneel, want uiteraard kan dit ook opgenomen worden in de organisatie zelf

Meer weten? Contacteer ons:

Wil je interessant nieuws en bruikbare tips ontvangen?