Tools en methodieken

Ontdek hier door welke methodieken en tools wij ons laten helpen bij ons werk.
Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet.
Daarom helpen we organisaties. Elke dag weer.

De Werkmeter van Workitects is een medewerkersbevraging, die je een betrouwbaar zicht geeft op de organisatie van het werk en de jobinhoud van medewerkers. Daar waar andere engagement surveys focussen op werkbeleving, maakt de Werkmeter ook de link met de organisatiestructuur zichtbaar. Je organisatiestructuur bepaalt namelijk het gedrag van medewerkers en heeft invloed op hun prestatieniveau. Wil jij het beste in je medewerkers naar boven halen? Wij helpen je graag! 

LiZeT staat voor voor Loopbanen in Zelforganiserende Teams. Het bestaat uit een set van methodieken die werknemers en teams in staat stelt om meer betrokken te zijn in hoe taken en rollen worden verdeeld en ingevuld. Zelfsturend is hierbij een kernwoord. Daarbij worden ook de loopbanen van de teamleden ondersteund.

Cultural Transformation Tools

Deze tool wordt gebruikt om de culturele waarden van organisaties en hun leiders in kaart te brengen. De methodiek in gebaseerd op het Barrett model dat inzicht geeft in de zeven niveaus van persoonlijke groei en maturiteit.