Psychosociale risicoanalyse ... met werkmeter

We gebruiken Werkmeter van Workitects om de wettelijk verplichte psychosociale risicoanalyse uit te voeren. 

Deze tool is volwaardige psychosociale risicometing en geeft een betrouwbaar zicht op arbeidsorganisatie en de jobinhoud. 

Daar waar andere engagement surveys (van bijvoorbeeld de externe preventiediensten, e.a.) focussen op werkbeleving, maakt werkmeter ook de link met de organisatiestructuur zichtbaar

Uw organisatiestructuur bepaalt namelijk het gedrag van medewerkers en heeft invloed op hun prestatieniveau en de resultaten van de organisatie.

Met deze tool kan u écht aan de slag om betrokkenheid, eigenaarschap, … te vergroten en burn-out of bore-out risico’s te verminderen.