Inspireren - begeleiden - ondersteunen

Oplossingen op maat

Onze diensten zetten de vraag en behoefte van de klant altijd centraal. Het is dan ook logisch dat we, in onze begeleiding, altijd maatwerk leveren.

 • Bepalen van het leiderschaps-DNA binnen de organisatie
 • (Her)ontwerp van organisatiestructuur en overlegstructuur
 • Vergroten van de wendbaarheid van de organisatie
 • Organiseren van zelforganiserende teams
 • Mentoring en coaching van leidinggevenden

Korte trajecten

Naast deze begeleidingen hebben we nog enkele kortdurende ondersteuningstrajecten en workshops die quick-wins in beeld brengen en teams snel in de actiemodus brengen. Doen is immers de beste manier van denken.

 • Visieontwikkeling
 • Bepalen van het waardenkader van de organisatie
 • Analyse van de overlegstructuur
 • Leiderschapsspiegel: samen nadenken over het leiderschap in onze organisatie – introductie
 • Werkblokken – voel de impact van een Teamsgebaseerde organisatie
 • Avontuurlijk leiderschap

Trainingen en workshops

Omdat inspireren een belangrijke plaats krijgt in onze visie en omdat we ervan overtuigd zijn dat het ontwikkelen van een lerend vermogen de basis is van groei kan je bij Kolossaal Academy volgende trainingen en workshops volgen:

 • Tweedaagse introductie in het (her)ontwerpen van organisaties (moderne sociotechniek)
 • Training: Leiderschap in relatie met teamontwikkeling
 • Training: De verschillende dimensies in je organisatie
 • Open Training: Gedeeld leiderschap
 • Workshop: het belang van intervisie
 • Workshop: de kracht van een sterke omgevingsanalyse